Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Gốm Bình Dương sẽ đổi trả hàng bằng sản phẩm mới hoặc bằng tiền cho Quý khách hàng trong các trường hợp sau đây:

– Sản phẩm nhận được không nguyên vẹn do quá trình vận chuyển.

– Sản phẩm không đúng mô tả trên website, facebook hoặc không đúng như mô tả, tư vấn của nhân viên bán hàng.

“Không đúng mô tả” được hiểu là gửi nhầm loại sản phẩm (kích thước, màu sắc, kiểu dáng, chủng loại), sản phẩm bị lỗi (nứt, sứt mẻ, bể vỡ do yếu tố cơ học…) mà những lỗi này không thuộc đặc tính cố hữu của gốm nói chung, men gốm nói riêng hoặc đặc tính của chủng loại sản phẩm (ví dụ các dòng chén bát Lái Thiêu bình dân).

– Các trường hợp cụ thể khác dù không thuộc lỗi của Gốm Bình Dương nhưng được Gốm Bình Dương và khách hàng thống nhất bồi hoàn, đổi trả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.

Tùy từng loại sản phẩm, khu vực địa lý khách hàng, chính sách bán hàng tại từng thời điểm mà hình thức đổi trả, bồi hoàn có thể bằng tiền hoặc bằng sản phẩm khác thay thế.

Đối với những lỗi không thuộc về Vườn, khi đổi trả, Quý khách vui lòng chịu toàn bộ phí vận chuyển, chi phí đóng gói bao bì và các chi phí phát sinh khác liên quan đến việc đổi trả hàng.