Chậu đất nung trồng sen đá ly lớn miệng rộng 9.5cm

(1 đánh giá của khách hàng)