Chậu hình trâu tròn trồng sen đá , bonsai mini tráng men hoa văn nổi chữ Lộc