Chậu ly chữ Tàu gốm lò củi Lái Thiêu Bình Dương

(1 đánh giá của khách hàng)